Satelliter finns i ett stort antal på himlen och ger ibland streck på långtidsexponeringar. Över 8000 lär cirkla runt vår glob. Från Piraten från förra astropartyt 2005. Foto: U Petersson