Kanske en av de allra bästa sätten att observera, i en vilstol och utrustad med fältkikare. Marianne såg minst sju meteorer ur Lyriderna. Foto: U Petersson