Även om astronomer söker mörkret, är skymningen också vacker. Foto: U Petersson