Efter vår ankomst till Piraten skyndar Per-Ola sig att sätta upp utrustning med hjälp av sista skymningsljuset och goda råd från vänner från KAF och ASAK. Foto: U Petersson