Save the Night in Europe

 

7:e Europeiska symposiet mot ljusföroreningar 5-6 oktober i Slovenien

www.darksky2007.si

Bevara natthimlen

Har du märkt att det blir allt svårare att se stjärnorna och natthimlen klart? En av de största anledningarna till detta är så kallad ljusförorening.

Ljusförorening i Karlskrona. Foto H Fridberg 2007

Okontrollerad ljusökning

Med urbaniseringens utbredning ökar också antalet lampor och belysningssystem ute i samhället. Alltför många lampor riktas uppåt, eller så använder man armaturer med dålig avskärmning. Kunskaperna om miljöeffekterna tycks obefintliga. Ljusföroreningar uppstår då ljus träffar partiklar i luften och luftlager som då lyses upp och försämrar sikten ut mot rymden.

Bild från Earth Hour 2010 som visar nedsläckning av gatubelysning på infartsleden till Karlskrona. Överdriven belysning lyser antingen rakt upp eller studsar i marken ut mot himlen och orsakar ljusförorening, sk"sky glow". Foto: Hans Fridberg

Våra kommuner då?
Kommunerna har en central roll i att styra både mängden och typen av belysning.  Tyvärr går miljöambitionerna inte alltid hand i hand med verkligheten.
Många städer vill starta dekorationsprojekt där fasader, träd och parker ska belysas. Samtidigt säger man sig ha energibesparing som viktigt mål. Se några exempel från Karlskrona nedan.


BLT juli 2008/Ambitionen i Karlskrona är att hushålla med energi...

 

I nästa ögonblick ska man öka mängden belysning i staden i ett nöjesprojekt att fasadbelysa byggnader och träd. Hur motiverar man detta ur hushållningsaspekt?


Aktivera dig!
Runt om i världen engagerar sig allt fler astrovänner i kampanjer och verksamheter som "Reclaim the nightsky" och IDA, International Dark-Sky Association. Men arbetet är inte bara till gagn för astronomer och amatörer. Det hjälper faktiskt också kommuner och ansvariga att spara pengar. En av orsakerna till problemet med ljusförorening är att felaktig belysning med låg verkningsgrad ofta används. Genom att använda mera fokuserad och direktstrålande belysning räcker det med svagare och billigare lampor med lägre driftskostnader som följd.

I Sverige har en motsvarande rörelse, kallad "Ljusstyrkan", redan nått resultat, bl a i Åstorp kommun. Vi inom KAF vill gärna bidraga med att verka för en effektiv ljusmiljö i karlskronatrakten.

Carpe noctem—seize the night!

www.ljusstyrkan.se

www.darksky.org (IDA)

IDA reports and studies

Royal Astronomical Society, Storbritannien

Armagh Observatory, Irland

AUSTRALIEN - Earth Hour

Czech Repulic, legislation against light pollution


GLOBE at Night med tusentals observationer

Ett astronomiprojekt genomförs varje år för att kartlägga ljusföroreningar globalt. Det trevliga är att projektet är öppet för allmänheten att deltaga. Observationen går ut på att observera stjärnbilden Orion och att rapportera in sin seeing till hemsidan för GLOBE at Night. Du hittar gjorda obser-vationer som markering på Sverigekartan under Europa. Se länken:

Globe at Night

 

Earth Hour Internationellt

Earth Hour Sverige

 Home
copyright © 2010 KAF, Karlskrona