Med femtusen stjärnor analogt projicerade är Planetariet i Karlskrona väl värt ett besök.

Foto: P Fridlund, copyright © 2006