Rätt så avancerad analog teknik i Planetariet i Karlskrona. Foto: P Fridlund, copyright © 2006