Om KAF

Karlskrona Astronomiförening bildades 1975. Vi firade därför 40 år som aktiv förening 2014. Vi är en ideell, opolitisk förening med 39 betalande medlemmar (2013). Vårt syfte är att främja god kunskap och aktiv verksamhet inom amatörastronomi, samt att bidraga till att sprida kunskap till skolor, allmänhet och verka för minskade ljusföroreningar. 

Vi håller till i Karlskronaområdet, men har även medlemmar från andra delar av länet. Vår gemensamma mötesplats är Chapmanskolan i Karlskrona, där vi också har tillgång till ett observatorium med en Merz-refraktor av äldre modell (brännvidd 180 cm, öppning 16 cm). Föreningen har även tillgång till mobila teleskop. Våra medlemmar har dessutom egen modern utrustning, och ägnar sig åt observationer och astrofotografering.

Vi har stöd av och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Karlskrona i olika aktiviteter (www.sv.se).

Om du vill komma i kontakt med oss, se nedan samt under "Bli medlem".

Vår styrelse utgörs av:

Ordförande: Bernth Svensson, tel 0709 81 73 40

Ledamöter: Bernth Svensson (o), Hans Fridberg (vo), Per-Ola Melander, Kjell Pettersson, Richard Åkesson, Sekreterare: Mia Persson, Suppleanter: Hannes Wettergren, Christer Johnsson, Revisorer: Peter Fridlund, Göran Molander, Revisorssuppleant: Karin Tollerz. Valberedning: Lars-Ove Carlsson, Dag Nilsson.

 Home
copyright © 2013 KAF, Karlskrona