Fågelskådning? Göran spanar in omgivningarna vid Mien. Foto: U Petersson, copyright © 2006