Tomas preparerar läckerheterna vid grillen. Foto: H Fridberg, copyright © 2006