KAF gjorde även i år utflykt till sjön Mien. Foto: H Fridberg, copyright © 2006