Delar av gasmoln i Konnebulosan NGC3745, Nikon FE2, film Kodak E200, Vixen Sphinx R200SS, Karlskrona, december 2004.. Foto: U Petersson, copyright © 2006