ISS över stjärnhimlen i Karlskrona, Nikon FE2, film Kodak E200, 100mm f2.5, december 2004. Foto: U Petersson, copyright © 2006