Flygbild av Karlskrona från ovan. Chapmanskolan är den vita byggnaden i mitten av bilden med det gröna taket. Observatoriet där KAF håller till är kupolen mot husets norra kortsida. Foto: H Fridberg, copyright © 2006