Dubbelhopen NGC 869 och 884 . Foto: H Fridberg, copyright © 2006