Astrosnubbar i överläggning. Foto: H Fridberg, copyright © 2006
(bl a Curt Welkins till höger närmast kameran)