KAF firade 25 år som förening år 2000. Foto: H Fridberg, copyright © 2006